Nước pháp blooke xe đạp địa hình trống hoa dt100 xe đạp phanh đĩa trống

Mô tả ngắn: Thương hiệu: No Brand, SKU: 1310128313_VNAMZ-9296125456, Hệ thống phanh: Phanh đĩa, Loại bảo hành: Không bảo hành...
Cập nhật giá lần cuối: 02/11/2022 (142 ngày trước)
Khuyến mãi 56% Tiết kiệm ngay 194.000 ₫
Giá sản phẩm: 150.000 ₫ 344.000 ₫
Nơi bán khác:
  • Logo Tiki
  • Logo Shopee

Sản phẩm tương tự

Thông số sản phẩm

Thương hiệu No Brand
SKU 1310128313_VNAMZ-9296125456
Hệ thống phanh Phanh đĩa
Loại bảo hành Không bảo hành

Thông tin sản phẩm

xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 1

xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 2xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 3xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 4xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 5xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 6xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 7xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 8xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 9xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 10xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 11xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 12

xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 13

xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 14xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 15xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 16xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 17xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 18xe đạp leo núi blooke, trống phá nhanh, phanh đĩa xe đạp, bi mắt xích phía sau, da trục 32 lỗ đế tháp tốc 7 8 9 19